Kamuya yararlı çalıştırma (ücretsiz olarak kamu yararına çalışma) talebi olan kamu kurumu ve kamuya yararlı iş üreten dernek ve vakıfların dikkatine…

 

                Kamuya yararlı çalışma ( kamu hizmeti cezası) kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet veren vakıf, dernek veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde ücretsiz olarak çalıştırılmayı ifade etmektedir.

                Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, hakkında kamu yararına çalışmasına karar verilen kişileri belirtilen birimlerde çalıştırarak cezalarını çekmelerini sağlamaktadır, aynı şekilde kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma; hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülüktür.

                Kamuya yararlı çalıştırma (ücretsiz olarak kamu yararına çalışma) talebi olan kamu kurumu ve kamuya yararlı iş üreten dernek, vakıf ve kamu yararına hizmet veren özel kuruluşların müdürlüğümüzden talebi halinde müdürlüğümüzce kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırma yapılması mümkündür, bu hususta müdürlüğümüzle iletişime geçmeleri yeterlidir…