ORDU DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN

İSVEÇ / SÖDERTÖRN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNE ÇALIŞMA ZİYARETİ                

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllü Etkinliklerin Artırılması teknik destek projesi kapsamında, denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü uygulamalarını yerinde görmek amacıyla 04-06 Mayıs 2015 tarihleri arasında İsveç’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Metin USLU, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah BİLGİN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığında görevli Sosyolog Gözde YAVUZ katılmışlardır.


         Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllü Etkinliklerin Artırılması teknik destek projesi kapsamında; 04-06 Mayıs 2015 tarihleri arasında İsveç’e yapılan çalışma ziyaretinin ilk günü Probation Office of Södertörn’e (SPPS) ziyaret gerçekleştirilmiş ve Müdür Yardımcısı Nina BYLUND ve ekibi tarafından karşılanılmıştır.


         Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah BİLGİN tarafından ‘Türk Denetimli Serbestlik Sistemi ve Çalışma Ziyaretinden Beklentiler’ konulu sunum yapılmıştır. Probation Office of Södertörn (SPPS) Müdür Yardımcısı Nina BYLUND ve ekibi tarafından ‘İsveç Denetimli Serbestlik Sistemi, Gönüllülük Konusunda İsveç Modeli, Gönüllülük Süpervizyonu’ konularında sunum yapılmıştır.


         İkinci gün; Probation Office of Södertörn Ofisinde (SPPS) Jeanette TANO tarafından ‘Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllülerin Pratik Kullanımı, Yasal Çerçeve, Yükümlü Kategorileri, Dahil Etme Stratejileri, Sivil Toplum Bağlantısı, Görevlendirme ve Stratejiler, Gönüllülerle İlgili Sigorta Sistemi-Ücret-Eğitimi, Gönüllülerle Randevu, Gönüllüler Atanırken ve Gönüllülük Sonlandırırken İzlenen Somut Adımlar, Yükümlülerin Gönüllülerle Eşleşmesi, İsveç’in Tavsiye Ettiği En iyi Uygulamalar, Denetimli Serbestlik Sisteminde Görev Alacak Gönüllüler Dahil Edilirken İzlenen Adımlar’ konularında sunum yapılmış, Gönüllü Çalışan Emekli Başpapaz Jack- Tommy Ardenfors  en iyi model olarak sunum yapmıştır.            

   
         Üçüncü gün; RödaKorset (İsveç Kızıl Haçı) ziyareti yapılmış, Ms Charlotte KARLSDOTTER tarafından Kızıl Haç Gönüllü Çalışanları-Gönüllülerle İşbirliği konularında sunum yapılmış, kendisinden yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi alınmıştır. Öğlenden sonra ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin kurmuş olduğu ve İsveç Hükümeti tarafından desteklenen X-Cons adlı dernek ziyaret edilmiş Dernek Başkanı aynı zamanda sivil Hakim Peter SÖDERLUND tarafından dernek çalışmaları ve gönüllülük hizmetleri ile ilgili sunum yapılmış, kendisinden ve dernek üyelerinden bilgiler alınmıştır. Aynı gün son olarak İsveç’te gönüllü çalışanların organizasyonunu yapan, tüm gönüllü çalışanların aynı çatı altında birleştiği Riksförbundet Frivilliga Samhallsarbetare (RFS) derneğine ziyaret düzenlenmiş Dernek Başkanı Ms Jenny ELTELL ve ekibi tarafından dernek çalışmaları ve gönüllü organizasyonları ile ilgili olarak bilgiler alınmıştır.


         Yapılan çalışma ziyareti kapsamında; İsveç denetimli serbestlik sistemi yakından tanınmış olup, genel yaklaşım olarak ülkemizdeki denetimli serbestlik sistemi ile benzerlik taşıdığı gözlemlenmiştir. İngiltere temelli olduğu öğrenilen İsveç Denetimli Serbestlik Sistemi ülkemizde olduğu gibi risk-ihtiyaç-uygunluk modeline dayalı olarak kişiye uygun müdahalede bulunma prensibine dayanır.


            İsveç Denetimli Serbestlik Sisteminin en güçlü yanını gönüllü çalışmaların oluşturduğu görülmektedir. Gönüllü çalışanların yoğun bir şekilde denetimli serbestlik hizmetlerinde görev alması, yapılan hizmetlerde kamu personelinin üzerinden büyük bir yükü kaldırmaktadır. Aynı zamanda yükümlülerin gönüllü çalışanlarla (sivil kişilerle) mesai dışında görüşmeleri, görüşme yerlerinin ortak kararla belirlenmesi, gönüllü çalışanlarla daha rahat ve açık bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu durum yükümlünün hedeflenen topluma adaptasyon sürecini hızlandırmaktadır. Denetimli Serbestlik görevlisi, sorumluluğundaki yükümlünün denetimini gönüllüye oranla ikincil ilişki düzeyinde gerçekleştirebilmekte bu da denetim ve gözetim uygulamasını işlevsel kılmaktadır.


         İsveç’te gönüllü çalışanların bir diğer misyonu kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Gönüllü çalışan temini daha çok ülke genelince tüm kurumlara gönüllü çalışan temininde hizmet veren Riksförbundet Frivilliga Samhallsarbetare (RFS) adındaki dernek tarafından gönüllüler yönlendirilmekle gönüllü çalışan sağlanmaktadır. İsveç’te toplumun farklı kesimleri ile çalışan tüm kurumların gönüllü çalışan ile faaliyet yürütme kültürünün olduğu gözlemlenmiştir. Toplumun bu konudaki farkındalığının yüksek olduğu gönüllü çalışan federasyonu ziyareti sırasında öğrenilmiştir. Ülkemiz için gönüllü çalışma alanını arttırtma noktasında öncelikle toplumda bu alana dair farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Toplumsal katılımın artması ile gönüllü çalışma sisteminin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.


         İsveç Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde gönüllülerin kurumlara kabullerinin yoğun bir bürokrasi gerektirmediği, memurlarca uygun görülen kişilerin gönüllü olarak kabullerine karar verildiği görülmektedir. Yükümlüler kendilerine gönüllü olarak yakınlarını önerebilmektedir. Uygun görülmesi halinde bu kişiler de gönüllü olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında kişisel müdahaleye açık bir sistem olduğu ve gönüllü ve yükümlü denetiminin bu noktada zorlaştığı söylenebilir. Ancak İsveç’te ziyaret edilen denetimli serbestlik biriminde bir kişinin 35 yükümlü ve gönüllü çalışandan sorumlu olduğu öğrenilmiştir. Bu sebeple yükümlü ve gönüllü denetimini sağlıklı yapabildikleri ifade edilmiştir. Ülkemiz gibi nüfusu İsveç’e göre çok fazla olan ülkelerde gönüllü ve yükümlü faaliyetini denetleme noktasında daha farklı bir sisteme ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.


            Yapılan ziyaret çerçevesinde, İsveç Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde gönüllü çalışanların kabulünde ve görevlerinin sonlandırılmasında dikkat edilen hususlar, gönüllü çalışanların teminine yönelik izlenen yöntemler, gönüllü çalışanlara yönelik düzenlenen uyum eğitimleri, gönüllülerin denetimli serbestlik hizmetlerindeki çalışma alanları, gönüllülere yönelik uygulanan ücret tarifesi gibi uygulamalar yerinde görülmüştür.

           
        Ülkemizde bu yönde yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere kazanımlar elde edilmiş olup kendi sistemimiz için öneriler geliştirmek ve sistemin avantaj ve dezavantajlarının yerinde görülmesi açısından bu çalışma ziyaretinin amacına ulaştığı düşünülmektedir.