DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN VE SUÇTAN ZARAR GÖREN MAĞDURLARIN MESLEK EDİNMELERİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

                      Ordu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Denetimli Serbestlik Tedbiri altında bulunan hükümlü ve suça sürüklenen çocuklar ile suçtan zarar gören mağdurların meslek edinmelerini sağlamak adına işbirliği protokolü imzalandı.

                      Ordu Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Metin USLU ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver YILMAZ arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve suç mağdurlarından meslek ve sanat sahibi olmayanların talepleri halinde Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinasyonunda açılacak kurslara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sınıf ve atölyeler oluşturularak kurs için gerekli olan temrinlik malzeme ve usta öğretici sağlanacaktır.                      

                      Protokol töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Metin USLU, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmalara değinerek; Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde 2587 Kişiye Denetimli Serbestlik Tedbiri uygulanmıştır. 1604 kişinin kamuya yararlı çalışmasına karar verilmiş, Bunlar; Genel İdari Hizmetler, Temizlik, Bakım Onarım ve Ağaçlandırma faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmaktadır.Haklarında uygulanan kanun maddelerine göre bir kısmının aynen cezaları çektirilirken bir kısmının ise iş kurmaları veya iş sözleşmesine dayalı olarak bir işte çalışmaları, hastalık ve yaşlılık sebebi ile yükümlülükleri kaldırılmaktadır. İlimizde;Merkez ve ilçelerde bulunan Hastanelerde, okullarda, belediyelerde, adliyede, müftülükte, camilerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak çalıştırılmakta ve cezalarını bu şekilde çekmektedirler. 2014 yılı içerisinde ; 40 kişiye konutundan çıkmama tedbiri verilmiş, bu kişiler elektronik kelepçe ile takip edilmiştir.

                    Aynı şekilde mahkemece Ordu İlini terk etmemek şeklinde adli kontrol altına alınan 3 kişinin elektronik izleme sitemi ile takipleri yapılmaktadır.

                    2014 yılı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan dolayı denetimli serbestlik müdürlüğünce 609 Kişinin denetim ve takibi yapılarak bunlardan tedavi ihtiyacı olanların tedavileri yaptırılmıştır.

                    2014  yılı içerisinde  eğitim ve  iyileştirme çalışmaları kapsamında;

                    1862  kişi ile  bireysel görüşme  yapılmış,   bu  kişilere psikolojik destek sağlanarak   denetimli serbestlik süresi içerisinde  katılacağı programlar  belirlenmiştir.

                    117 program açılmış toplam 1638  kişiye Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Farkındalığı Eğitimi verilmiştir.