ORDU DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞANLARI İLK YARDIMA HAZIR

            Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin meslek ve sanat edinmelerine yönelik yürütmüş olduğu programlar dışında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, iş motivasyonunun artırılmasını da dikkate alınarak, denetimli serbestlik personeline yönelik 'İlkyardım' kursu açıldı.

İnsan yaşamının her alanında karşılaşılması mümkün olan kalp krizi, yaralanma, kırılma, yanma, boğulma, kanama, zehirlenme vb. birçok sebepten kaynaklı çeşitli vakalarda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar olay yerinde, tıbbi araç ve gereç olmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız anlık müdahalenin diğer bir anlamda ilk yardımın çok önemli olduğu hayat kurtardığı gibi doğru yapılmasıda bir o kadar hayati önem arz etmektedir.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde,Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün iş programını aksatmayacak şekilde planlanan ilk yardım eğitimi, denetimli serbestlik müdürlüğü personeline iki grup halinde bir hafta süre ile sağlık görevlilerince verilmiş olmakla,kurs başarı ile tamamlanmıştır. İlkyardım belgelerinin iki yıl geçerliliği bulunmakla birlikte sonrasında alınacak sekiz saatlik eğitimle iki yıl geçerliliğini muhafaza edecektir.