T.C.

ORDU

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Medya İletişim Bürosu 

Sayı :2017/4                                                                                                                                                       08.11.2017

 

BASIN AÇIKLAMASI

Ceza hukukunda uzlaştırma müessesesi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak hukuk sistemimize girmiş ve bu kapsamda Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu oluşturularak etkin bir şekilde faaliyetlerine başlamıştır.

Uzlaşma, suçtan doğan zararın madden ya da manen giderilmesi veya uzlaşmayı sağlayacak başka bir usül ile taraflar arasında anlaşma sağlanmasıdır.

Uzlaştırma büromuzun son dönem faaliyetleri kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/9860 sayılı soruşturma dosyasında başka illerde yaşayan iki müştekiyi ucuz fiyata taksi plakası çıkartma vaadiyle dolandıran iki şüphelinin 340.000 (üçyüzkırbin) TL tutarındaki müştekiler zararını  karşılamaları şartıyla taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/8055 sayılı soruşturma dosyasında  müştekiyi telefonla  aramak ve  sms göndermek suretiyle hakaret ve tehdit eden şüphelinin engellilerin kullanması maksadıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na tekerlekli sandalye bağışlaması şartıyla taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/5774 sayılı soruşturma dosyasında aracına çarpan müştekiye hakaret eden şüphelinin Ordu İli Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimi’nde misafir edilen çocukların kullanması maksadıyla 1000 TL’lik kıyafet bağışlaması şartıyla taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır.

Örneklerden de görüldüğü üzere uzlaşma sayesinde mağdurlar zararlarını gidermekte, taraflar arasındaki husumet bitirilerek barış ve uzlaşı ortamı sağlanmakta, failler ceza almaktan kurtulmakta ve bazen de taraflar sosyal edimlere yönlendirilerek toplum yararına sonuçlar elde edilmektedir.

            Kamuoyunun bilgisine sunulur.

                                                                                                                                              Mehmet AYAZ

                                                                                                                                     Ordu Cumhuriyet Başsavcısı

  

 

1 3