ORDU ADLİYESİNDE ADLİ KOLLUK DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

         Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Başkanlığında Adli Kolluk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

       

 

1 2 3