ORDU ADLİYESİNDE ADLİ KOLLUK DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

               Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Başkanlığında Adli Kolluk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

 

1 2 2